פרויקטים
חברת ד.ד. נדל"ן 

הפרויקט הסתיים ואוכלס

 

האתרוג 3 בת-ים

לפני תחילת עבודות

מבנה מדורג - בוצע ואוכלס

 

מבנה מדורג - בוצע ואוכלס

 

מבנה צמוד קרקע  - בוצע ואוכלס

 

מבנה מדורג - בוצע ואוכלס 

 

מבנה מדורג - בוצע ואוכלס 

 

 מבנה  צמודי קרקע- בוצע ואוכלס

 
Please reload